Autorităţile administraţiei publice locale îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioaresus