Comisiliile de specialite sunt alcătuite după principalele domenii de activitate, aşa cum cum sunt reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la art. 124 (organizarea-membrii), art. 125 (atribuţiile) şi art. 141 (funcţionarea comisiilor de specialitate)


sus