Consililul Local

Este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal , direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

Numărul consilerilor se stabileşte prin Ordinul Prefectului în funcţie de populaţia  comunei, raportată la Institutul  Naţional de Statistică  şi Studii Economice la data de 1 ianuarie  a anului în curs, după caz, la data de 1 iulie a anului  care precede alegerile.

Reglementările legale privind componenţa, constituirea, validarea mandatelor de consilier local, şedinţele privind ceremonia de constituire, jurământul precum şi declararea consiliului local şi sunt prevăzute  în art. 112-119 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca atribuţii are iniţiativă şi hotăreşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege  în compenteţa altor autorităţi publice locale sau centrale, prevăzurte  în art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019.

 


sus