BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul  Compartimentului Relatii cu Publicul.
 
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:


a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii

g) lista cuprinzand documentele de interes public

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Politica Cookies

Ce este un “cookie”?

Termenul „cookie” se referă la tehnologiile bazate pe principiul stocării şi accesării de informaţii privind terminalul Internet (PC, laptop, tableta, telefon) al utilizatorului.

Fişierele cookie reprezintă fişiere de text care conţin cantităţi mici de informaţii care sunt preluate în terminalul utilizatorului când acesta vizitează un site web, în măsura în care utilizatorul acceptă folosirea acestor fişiere.

Principala utilitate a fişierelor cookie este aceea de a permite unui website să recunoască echipamentul unui utilizator. Acestea conţin informaţii care fac legătura între un utilizator al paginii web şi un webserver (website-ul). Dacă un utilizator accesează acel website din nou, webserverul va citi informaţia stocată anterior.

Informaţii generale despre cookie-uri

Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoştinţa utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea şi administrarea fişierelor cookie utilizate pe acest site.

În cazul în care aveţi nevoie de mai multe informaţii şi ele nu se regăsesc în prezenta secţiune, ne puteţi contacta prin formularul de contact.

În cele mai multe cazuri, fişierele cookie nu identifica în mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceştia au accesat anumite pagini web.

Durata de viaţă a acestor fişiere cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care sunt plasate. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune de lucru şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce altele sunt reţinute şi informaţiile stocate sunt refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website.

Cu toate acestea, fişierele cookie pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Pentru a înţelege aceste setari, următoarele linkuri pot fi folositoare. Altfel, utilizatorii pot folosi optiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Securitate si probleme legate de confidenţialitate

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Utilizatorul trebuie să se asigure ca browserul este mereu updatat. Multe dintre atacurile informatice bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cu o înţelegere clară a modului de operare a cookie şi a beneficiilor pe care acestea le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astfel încât utilizatorii să poată naviga cu încredere pe Internet.”


Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal

Definiţii:

date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;


 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;


sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;


terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;


 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;


date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

• date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare;


DPO – responsabilul cu protecţia datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation);


• GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum şi în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetăţeniilor UE. Prelucrarea datelor cu caracter confidenţial şi confidenţialitatea acestora Conform cerinţelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi OUG 13/24.04.2012.
.

sus