La nivelul compartimentului se gestionează activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, cum ar fi: întocmirea actelor de stare civilă de naştere, căsătorie, deces şi eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor, ortografierea numelui/prenumelui în limba maternă, schimbarea numelui pe cale administrativă, înregistrarea actelor de naştere în urma adopţiei, desfacerea căsătoriei pe calea administrativă, rectificarea actelor de stare civilă, reconstituirea/întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă, etc.


Legislaţie:

-Legea nr. 119/1996 privind  actele de stare civilă;

-H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 18 septembrie 1976

-Ordonanţa nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

- Legea nr. 21 din 1 martie 1991 privind dobândirea cetăţeniei române;

-Regulamentul UE nr. 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Regulamentul UE nr. 1191/06.iunie.2016  privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE şi de modificare a Regulamentrului UE nr. 1024/22012;

-Regulamentul UE nr. 2201/27. noiembrie. 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi ec executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonial şi în materia răspunderii părinteşti

-Legea nr. 16 din 02 aprilie 1996 privind Arhivele naţionale şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.sus