PLANURI URBANISTICE SI ELABORARI PLANURI URBANISTICE 

Obiectul de activitate: Punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a cetăţii Biharia

Etapa: PUZ-Detalierea şi modificarea reglementărilor  urbanistice în vigoare

Amplasamentul: Localitatea Biharia str. Menumorut nr. CAD 58104 comuna Biharia, judeţul Bihor

Beneficiarul investiţiei: UAT Comuna Biharia

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%201.jpg

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%20Cetate%20Biharia_U3-2%20(1).pdf

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%20Cetate%20Biharia_U3.pdf


Titlu: Construire capacitate generare şi stocare energie electrică Biharia, compusă din instalaţii de producere  şi stocare a energiei electrice, drumuri de acces, reţele interioare de transport energie electrică

Beneficiar: SC 4P Renewables Biharia SRL

Locaţie: Comuna Biharia

Nr. cadastral: 52124,52115,58481,58485,58488,52658,52118,53036,56300,58099,52657,50848,51003,51004

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/07_PLAN_INCADRARE_PUG-Layout2-Layout1.pdf

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/09_PLAN_SITUATIE-Layout2-Layout1.pdfDenumirea lucrării: Plan urbanistic zonal-Reglementare teren pentru dezvoltare industriala

Amplasament: Comuna Biharia nr. cad 52628, 58117, 52117, 52178, 58118, 52468, 52168

Beneficiar: SC VIDELI SRL

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20REGLEMENTARI%20OPORTUNITATE.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20DE%20INCADRARE%20(1).pdfDenumirea lcrării: PUZ, introducere teren în intravilan şi reglementare pentru zona industrială

Amplasament Comuna Biharia sat Biharia  nr. 53679 (3148), 56599, judeţul Bihor

Beneficiar: Cosman Ionel-Viorel şi Cosman Valentina-Menora

Reglementări

Încadrare


MEMORIU PREZENTARE pentru INFORMAREA POPULAŢIEI

Denumirea lucrării: PUZ construcţie hală producţie

Comuna Biharia, sat Biharia, nr. cad 50360, 51960,52005 şi 52397

PUZ schite
Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.3244

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

​​​​​​​Plan de incadrare

Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE HALE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.53 922 şi nr.cad. 2685

-INFORMAREA POPULATIEI

-U-01, PLAN INCADRARE

-U-02, SITUATIA EXISTENTA

-U-03, REGLEMENTARI URBANISTICE

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  PE ADRESA E MAIL: secretariat@comunabiharia.ro, personal sau prin  telefon : 0259-369716  , persoana responsabilă Bimbo Vasile, în perioada - 27.08.2021 - 10.09.2021

------------------------------------------------------------------------------

Denumirea lucrãrii : PUZ SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ - SERVICII ÎN ZONĂ DE LOCUIT ŞI PARCELAREA, REGLEMENTAREA TERENURILOR PENTRU LOCUINŢE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.57806, 57808 şi nr.cad. 57909  FAZA INIŢIERE


PLAN DE ÎNCADRARE /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2001%20PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

SITUAŢIA EXISTENTĂ  /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2002%20SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

REGLEMENTĂRI URBANISTICE  /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE.pdf

___________________________________________________________________________

Denumirea lucrãrii : PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.58140 şi nr.cad. 58140  FAZA INIŢIERE

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE%20(1).pdf

sus