08 mai 2024 Plan urbanistic zonal

introducere în intravilan şi de urbanizare pentru activităţi economice cu caracter industrial şi activităţi complementare de susţinere a profilului funcţional al zonei


Beneficiar: S.C. SALIGNYI INGENIERA S.R.L.


Amplasament: judeţul Bihor, comuna Biharia, sat Biharia, nr. cad. 58934, 58939


Plan de incadrare in zona

Plan de situatie existenta

Plan reglementari urbanistice

08 aprilie 2024  Iniţiere documentaţie de urbanism PUZ - „REGLEMENTARE IMOBILE PENTRU DEZVOLTARE INDUSTRIALA”, 

Beneficiar Sz.Z


Comuna Biharia, localitatea Biharia

NR.CAD. 51198, 51203, 51717, 52811, 53087, 54233, 54295,

JUDETUL BIHOR

Încadrare în zonă

Situaţia existentă

Reglementări urbanistice


22 noiembrie 2023 Construire hală depozitare 

Comuna Biharia, sat Biharia. judeţul Bihor, 

nr. cadastral 59022 şi 59023

Beneficiar: SC PELORUS SRL

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice


19 iulie 2023 Construire Bază sportivă tip 1

Autorizaţie de construcţie

Descriere construcţie

Plan situaţie

Plan faţadă


19 iulie 2023
PUZ- Introducere teren intravilan în intravilan în vederea extinderii zonei industriale
Comuna Biharia, judeţul Bihor, nr cadastral 58213, judeţul Bihor
Încadrare în zonă
Situaţia existentă
Reglementări urbanistice

13 iunie 2023
1. Denumirea lucrării: PUZ Parcelare teren pentru amplasare hale
Comuna Biharia, sat Biharia, nr. cad 53922 şi nr. cad 2685
Informarea populaţiei
Plan de încadrare
Situaţia existentă
Reglementări urbanistice​​​​​​​


2. Denumirea lucrării: PUZ- Reglementări teren pentru parcelele costrucţie locuinţă individuală (unifamilială), clădire mixtă (servicii) şi împrejmuire,  nr. cad 52548 sat Cauaceu, comuna Biharia
U01 Plan de încadrare în zonă
U04 Plan situaţie propus07 martie 2023
1. Denumire: PUZ introducere teren intravilan în vederea extinderii zonei industriale cad 55473,55472, 51951 şi 58212
Încadrare în zonă
Situaţia existentă
Reglementări

2. Denumire: Întocmire documentaţie de urbanism pentru introducere în intravilan pentru: înfiinţare unitate de reciclare cu valorificare produse finite în cadrul Euroalfainvest SRL, comuna biharia, nr. cad 58891, judeţul Bihor
Beneficiar: Euroalfainvest SRL

Reglementări urbanistice
Încadrare în zonă


Denumire lucrare: PUZ - CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE( garnituri etansare hidraulice/ pneumatice prin strungire) cu spaţiu vânzare şi atelier reparaţii (cilindrii hidraulici), acces auto, bransament la utilităţi şi împrejmuire
nr cad 58676, sat Biharia, comuna Biharia ,
Beneficiar: K. M-GY
Situaţie existentă
Reglementări urbanistice
​​​​​​​

Denumire lucrare: PUZ-construire spălătorie auto cu autoservire

Beneficiar: EDMA SELFCLEANING SRL, reprezentat B.Á.

Plant situaţie extinsă

Plan reglementăriPUZ Reglementare parcele cu nr cadastral 58491,58497,58498, 58205 şi 58131 pentru locuinţe şi acces

PUZ urbanistic zonal încadrare în zonă şi încadrare în PUG

Plan reglementări urbanistice PUZ


Obiectul de activitate: Punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a cetăţii Biharia

Etapa: PUZ-Detalierea şi modificarea reglementărilor  urbanistice în vigoare

Amplasamentul: Localitatea Biharia str. Menumorut nr. CAD 58104, 58522 comuna Biharia, judeţul Bihor

Beneficiarul investiţiei: UAT Comuna Biharia

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%201.jpg

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%20Cetate%20Biharia_U3-2%20(1).pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PUZ%20Cetate%20Biharia_U3.pdf


Titlu: Construire capacitate generare şi stocare energie electrică Biharia, compusă din instalaţii de producere  şi stocare a energiei electrice, drumuri de acces, reţele interioare de transport energie electrică

Beneficiar: SC 4P Renewables Biharia SRL

Locaţie: Comuna Biharia

Nr. cadastral: 52124,52115,58481,58485,58488,52658,52118,53036,56300,58099,52657,50848,51003,51004

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/07_PLAN_INCADRARE_PUG-Layout2-Layout1.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/09_PLAN_SITUATIE-Layout2-Layout1.pdfDenumirea lucrării: Plan urbanistic zonal-Reglementare teren pentru dezvoltare industriala

Amplasament: Comuna Biharia nr. cad 52628, 58117, 52117, 52178, 58118, 52468, 52168

Beneficiar: SC VIDELI SRL

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20REGLEMENTARI%20OPORTUNITATE.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20DE%20INCADRARE%20(1).pdfDenumirea lcrării: PUZ, introducere teren în intravilan şi reglementare pentru zona industrială

Amplasament Comuna Biharia sat Biharia  nr. 53679 (3148), 56599, judeţul Bihor

Beneficiar: Cosman Ionel-Viorel şi Cosman Valentina-Menora

Reglementări

Încadrare


MEMORIU PREZENTARE pentru INFORMAREA POPULAŢIEI

Denumirea lucrării: PUZ construcţie hală producţie

Comuna Biharia, sat Biharia, nr. cad 50360, 51960,52005 şi 52397

PUZ schite
Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.3244

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

​​​​​​​Plan de incadrare

Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE HALE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.53 922 şi nr.cad. 2685

-INFORMAREA POPULATIEI

-U-01, PLAN INCADRARE

-U-02, SITUATIA EXISTENTA

-U-03, REGLEMENTARI URBANISTICE

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  PE ADRESA E MAIL: secretariat@comunabiharia.ro, personal sau prin  telefon : 0259-369716  , persoana responsabilă Bimbo Vasile, în perioada - 27.08.2021 - 10.09.2021

------------------------------------------------------------------------------

Denumirea lucrãrii : PUZ SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ - SERVICII ÎN ZONĂ DE LOCUIT ŞI PARCELAREA, REGLEMENTAREA TERENURILOR PENTRU LOCUINŢE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.57806, 57808 şi nr.cad. 57909  FAZA INIŢIERE


PLAN DE ÎNCADRARE /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2001%20PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

SITUAŢIA EXISTENTĂ  /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2002%20SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

REGLEMENTĂRI URBANISTICE  /fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE.pdf

___________________________________________________________________________

Denumirea lucrãrii : PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.58140 şi nr.cad. 58140  FAZA INIŢIERE

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

/fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE%20(1).pdf

sus