PLANURI URBANISTICE SI ELABORARI PLANURI URBANISTICE

MEMORIU PREZENTARE pentru INFORMAREA POPULAŢIEI

Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE HALE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.53 922 şi nr.cad. 2685

-INFORMAREA POPULATIEI

-U-01, PLAN INCADRARE

-U-02, SITUATIA EXISTENTA

-U-03, REGLEMENTARI URBANISTICE

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  PE ADRESA E MAIL: secretariat@comunabiharia.ro, personal sau prin  telefon : 0259-369716  , persoana responsabilă Bimbo Vasile, în perioada - 27.08.2021 - 10.09.2021

------------------------------------------------------------------------------

Denumirea lucrãrii : PUZ SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ - SERVICII ÎN ZONĂ DE LOCUIT ŞI PARCELAREA, REGLEMENTAREA TERENURILOR PENTRU LOCUINŢE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.57806, 57808 şi nr.cad. 57909  FAZA INIŢIERE


PLAN DE ÎNCADRARE https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2001%20PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

SITUAŢIA EXISTENTĂ  https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/U%2002%20SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

REGLEMENTĂRI URBANISTICE  https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE.pdf

___________________________________________________________________________

Denumirea lucrãrii : PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.58140 şi nr.cad. 58140  FAZA INIŢIERE

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/SITUATIA%20EXISTENTA.pdf

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/PLAN%20DE%20INCADRARE.pdf

https://comunabiharia.ro//fisiere_incarcate/fisiere/urbanism/REGLEMENTARI%20URBANISTICE%20(1).pdf

sus