PLANURI URBANISTICE SI ELABORARI PLANURI URBANISTICE

MEMORIU PREZENTARE pentru INFORMAREA POPULAŢIEI

Denumirea lucrãrii : PUZ PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE HALE
Comuna Biharia, sat Biharia, nr.cad.53 922 şi nr.cad. 2685

-INFORMAREA POPULATIEI

-U-01, PLAN INCADRARE

-U-02, SITUATIA EXISTENTA

-U-03, REGLEMENTARI URBANISTICE

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  PE ADRESA E MAIL: secretariat@comunabiharia.ro, personal sau prin  telefon : 0259-369716  , persoana responsabilă Bimbo Vasile, în perioada - 27.08.2021 - 10.09.2021

------------------------------------------------------------------------------


sus